Vad hände med reformerna?

Idén om att samhället kan bli bättre genom reformer – reformismen – beskrivs ofta som socialdemokratins ideologiska kärna. Men de senaste decennierna har socialdemokraterna ofta anklagats för att de stora, samhällsförbättrande reformerna uteblivit. Varför är de så svåra att få igenom i dag?  Innebörden av ordet ”reform” har förändrats över tid och tolkas ofta olika beroende…

Amanda Schulin
Amanda Schulin

Journalist

E-post: [email protected]

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera