Vi partikamrater måste stötta varandra

Det krävs såväl engagemang som gräsrotsdeltagande för att upprätthålla en folkrörelse som Socialdemokraterna. Ska det arbetet underlättas bör vi dock motverka osund konkurrens mellan S-föreningar om medlemmar. Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad skrev i en debattartikel att fler behöver engagera sig i en S-förening. Som aktiva unga socialdemokrater kan vi konstatera att vi är många som…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera