Regler eller investeringar – hur nås klimatmålet?

Offentliga investeringar i till exempel infrastruktur och ny industri lyfts av många fram som en nyckel till klimatomställning. Men är det statliga pengar eller tvingande regelverk som är avgörande? Bygg ut “grön” infrastruktur och industrier och rädda klimatet. Ett framgångsrecept, enligt många, som efterlyser satsningar på till exempel nya järnvägar, industrier och elektrifiering. Inte minst…

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera