Ny rapport om jämställd riksdag

En alldeles färsk forskningsrapport om jämställdheten i riksdagen visar att kvinnor som leds av manliga gruppledare är mindre nöjda med gruppledarskapet och arbetsmiljön i partigruppen. Åsa Lindestam (S), riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet, har varit med och tagit initiativ till rapporten. – Det är väldigt roligt att vi kan se att ju fler kvinnor som kommit…

Maria Persson
Maria Persson

Chefredaktör och ansvarig utgivare

E-post: [email protected] Telefon: 070-616 98 69

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera