Kommunen på tårna inför nystarten av I21

Efter 20 års dvala blir Sollefteå återigen en regementsort. Oppositionsrådet Åsa Sjödén ser en ny framtidstro i kommunen, där Socialdemokraterna hittat former för att utveckla politiken efter valförlusten 2018. – I januari är det planerat att Försvarsmakten ska återinviga I21 som regemente – om än med en mindre grupp soldater som får sin utbildning här…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera