Erik Bergkvist: Jag hoppas på nästa viktiga hållplats på min energiresa

Just nu tänker jag på energi dygnet runt. Dels för att jag förhandlar nästa generations energiinfrastruktur i EU, dels för att jag efter elva år insåg att det var dags att byta bil (ingen fara, det är hustrun som kör). Det blev en hybrid för att den passar familjen bäst. Det ledde mig in på tankar…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera