Arbetsmarknaden blir allt mer gränslös

Under pandemin har frågor om arbetsmiljö och arbetsgivaransvar blivit än viktigare. Detta gäller inte minst för tjänstemän. Chefer och ledning måste nu ta arbetsmiljöarbetet på större allvar, skriver ledningen i S Tjänstemannaförening Helsingborg. Dagens tjänstemän verkar i ett ständigt föränderligt arbetsliv. Kraven på tillgänglighet och flexibilitet stiger med de digitala och teknologiska framsteg som görs. För…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera