Kapital betyder makt och makt betyder ansvar

Det är kapitalet, inte människan, som smutsar ner miljön. Miljö- och klimatdebatten kräver därför en ny ansvarsfördelning utifrån världens extrema klimatojämlikhet. 100 företag står för över 70 procent av världens utsläpp, enligt studie från Stockholm Resilience Centre. Individens flyg-, kött-, konsumtions- och klimatskam måste av just den anledningen flyttas från världens snart 8 miljarder invånare till…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera