Jimmy Jansson: Vi har sett det komma och vi har ropat länge

I Sverige och i alla andra länder som låtit klyftor vara eller växa och knarket flöda ser vi den mer eller mindre organiserade grova brottsligheten. I ett land som Sverige där tillit, jämlikhet och lojalitet med samhället och varandra ses som högt värderat har sträng lagstiftning inte behövts. Men vart är vi på väg? Ingen regering…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera