Goda exempel ger bättre välfärd

Genom att dela med sig av erfarenheter och goda exempel kan välfärden bli bättre över hela landet. Det har Socialdemokraterna i SKR tagit fasta på genom seminarieserien Glo och sno. Vi socialdemokrater vet att när vi delar med oss blir det inte sämre för någon, utan bättre för fler. Det är tillsammans som vi skapar…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera