EU har en ny strategi mot människohandel

Ett gränsöverskridande brott – som behöver bekämpas multilateralt. EU-kommissionen la nyligen fram en ny strategi för att motverka förekomsten av människohandel. Mellan 2017 och 2018 fanns mer än 14 000 registrerade offer för människohandel i EU. Människohandlarnas vinster beräknas uppgå till nästan 30 miljarder euro varje år. Efterfrågan på utnyttjandet beräknas fortsätta och det är mot…

Amanda Schulin
Amanda Schulin

Journalist

E-post: [email protected]

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera