Synen på återbruk ­förändras med ReTuren

Grovsopor och farligt avfall måste avyttras – vare sig du bor i villakvarteret eller i miljonprogramsområdet. Det är inte bara en praktisk eller en miljömässig angelägenhet. Rättvis avfallsservice är en fråga om demokrati, menar ­utvecklingsingenjör Savita Upadhyaya. Vad gör jag med en sprucken mobiltelefon och en uttjänt resårmadrass? I miljörummet, som många flerfamiljshus har tillgång…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera