”Ingen plats i svensk politik för sametinget”

Oscar Sedholm har suttit som ledamot för det största partiet, Jakt-och fiskesamerna, i åtta år men nu lämnar han. – Sametinget har inte fått det utrymme och stöd det behöver för att kunna hantera de stora frågorna som är viktiga för samerna. När Novus nyligen gjorde en undersökning på uppdrag av Sameradion och SVT Sápmi…

Maria Persson
Maria Persson

Chefredaktör och ansvarig utgivare

E-post: [email protected] Telefon: 070-616 98 69

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera