EU-möte om social agenda

EU höll under helgen en högnivåkonferens i Porto, som ett led i arbetet att konkretisera unionens sociala pelare. – Vi vill komma närmare full sysselsättning, att fler europeer måste få den kompetens de behöver och alla ska ha lika möjligheter i en mer digital och hållbar ekonomi, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.  I november…

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera