Viktigt att kunna knyta ihop EUs elnät

– EUs energiinfrastruktur ska inte bara vara ett led i den gröna omställningen utan den ska driva på omställningen. Det säger Erik Bergkvist (S), som utsetts att leda Europaparlamentets arbete med att uppdatera EUs lagstiftning för energiinfrastruktur.  Sedan 2013 har EU ett gemensamt regelverk för infrastruktur för energi (på engelska The Trans-European Networks for Energy,TEN-E).…

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera