Genomlysning av svenskarnas missnöje

Vad bekymrar dig i din vardag? Vilka problem ser du i ditt bostadsområde? I vårt land? Det är frågor som 318 personer fått svara på i boken ”Det svenska missnöjet”. Och svaren är både spretiga och samstämmiga. Det går att hävda att svenskarnas generella missnöje ökat med 50 procent sedan 2012. Då tyckte fyra av…

Amanda Schulin
Amanda Schulin

Journalist

E-post: [email protected]

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera