Ett jämlikt och jämställt land med facklig feminism

  Det finns en ojämställdhet i arbetslivet som inte har med enskilda individer att göra, utan som har med strukturer och med män och kvinnor som grupp att göra. – Förr var klasskampen det överordnade, men det är otroligt viktigt att vi lägger till könsdimensionen också, säger Linda Palmetzhofer, ordförande för Handels­anställdas förbund. För att…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera