Utskotten spelar in till nya S-politiken

Riksdagens utskott har gjort ett stort arbete med politikutveckling inför S-kongressen i november. Nu är förslag på alla politikområden överlämnade till partiledningen. Hur ska a-kassan kunna omfatta fler? Hur kan man begränsa att den organiserade brottsligheten kommer åt välfärdens pengar? Hur får man bättre hälsa bland lågutbildade kvinnor? Hur minskar man plastförbrukningen? Hur stimulerar man…

Maria Persson
Maria Persson

Chefredaktör och ansvarig utgivare

E-post: [email protected] Telefon: 070-616 98 69

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera