Ropen skalla, medborgarrätt åt alla

Förstamajfirandets allra första paroll, vid firandet 1890, var åtta timmars arbetsdag. Året därpå tillkom kravet på allmän rösträtt. Inget av de svenska förstamajmärkena pryds uttryckligen av kravet allmän rösträtt, däremot används uttrycket medborgarrätt på några märken, första gången 1901. 

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera