Nytt intensivår för nyanlända

Parallella insatser i högt tempo i upp till ett år, för att sedan kunna jobba på den reguljära arbetsmarknaden. Det är tanken med det nya intensivåret, som dragit igång nationellt. Ett år som kräver mycket av deltagarna, men som förhoppningsvis blir en rak väg till arbete och egen försörjning.   – Etableringen på arbetsmarknaden har under…

Amanda Schulin
Amanda Schulin

Journalist

E-post: [email protected]

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera