Karin Sundin: Hur löser ett förstatligande sjukvårdens utmaningar?

Jag skriver den här krönikan efter en vecka då antalet patienter som behövt sjukhusvård för covid-19 varit det högsta hitintills i min region under pandemin. Tidigare har vi tagit emot patienter från regioner som just då varit hårdare drabbade av pandemin. Nu är det i stället vi som behövt be andra om hjälp. Operationssalar står tomma…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera