Elin Wägner – pennan i rösträttskampen

Den svenska rösträttsrörelsens viktigaste roman brukar sägas vara ”Pennskaftet” från 1910. Författaren, Elin Wägner, var bland annat engagerad i namninsamlingen till stöd för kvinnlig rösträtt som den liberala rösträttsrörelsen genomförde 1913–1914. Men som ung journalist var hon motståndare till kvinnlig rösträtt. Elin Wägner (1882–1949) var född i Lund. Sitt första jobb fick hon 1903, med…

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera