Gröna satsningar uteblir i kampen mot coronaviruset

Bara en liten del av de enorma belopp som världens 50 största länder under förra året avsatte för att bemöta coronakrisens effekter har gått till gröna satsningar. Det visar rapporten “Are we building back better?”. Endast 368 miljarder US dollar, av de totalt 14,6 biljoner dollar som världens 50 största ekonomier förra året budgeterade för…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera