Sjuka behöver få trygghet

Som socialdemokrater värnar vi om att den som drabbas av sjukdom inte dessutom ska drabbas av djup oro för sin ekonomi. Det är tillräckligt svårt att bli långtidssjukskriven med all smärta och alla sociala problem det orsakar. Försörjning vid sjukdom anser vi är en av de viktigaste delarna i en solidarisk socialförsäkringspolitik.  Nu kommer återigen rapporter…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera