I verkligheten är vi nu inte alliansfria

Vi argumenterade länge för en strikt linje om alliansfrihet i fred och neutralitet i krig. Sveriges nuvarande inställning tycks vara att kasta alliansfriheten åt sidan för ett närmare samarbete med Nato.  Ett argument var, att det gynnade freden med ett alliansfritt block i Norden mellan Nato och Sovjetunionen. Vi arbetade länge för en neutral zon genom…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera