Glesbygdspolitik att lära av Norge

Svensk glesbygdspolitik lämnar mycket att önska. Kanske kan vi hämta inspiration från Norge?  Staten har det övergripande ansvaret för att välfärden blir jämlikt fördelad i hela Sverige. Men sedan länge tar inte staten det ansvaret i glesbygd. Efter att ha bott på många platser i glesbygd i mitt liv och varit ideellt engagerad i dess problem…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera