”Kommuninvånare måste lära sig hantera e-handel”

E-handeln ger oss som konsumenter tillgång till utbud från hela världen, och det finns potential att minska biltrafiken. Men den för förstås också med sig utsläpp av växthusgaser.  – Generellt är det så att ju mer transportkilometer per gods, desto större klimatbelastning, säger Michael Johansson som forskar om hållbar mobilitet.  Det är mycket som spelar…

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera