Branting: Enbart rösträtt löser inte ojämlikheten

Hjalmar Branting som statsminister 1921. Foto: Viktor Malmström Rösträtten i all ära, men det löser inte grundproblemet – ojämlikheten.  Det ansåg Hjalmar Branting som ledde Sveriges första regering vald med allmän och lika rösträtt.  Hjalmar Branting (1860–1925) var såvitt man vet den förste i Sverige som kallade sig socialdemokrat, den förste socialdemokraten i riksdagen och…

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera