Elvy Söderström: Alla dagar ska vara kollektivavtalets dag

Under pandemin har ännu fler blivit mer medvetna om hur viktiga välfärdsarbetarna är! Det gäller inte minst inom sjukvården, äldreomsorgen och skolan men också inom många andra områden. Dagligen får vi också bevis på vilket fantastiskt arbete alla dessa tusentals välfärdsarbetare gör och hur viktigt deras arbete är för att bygga ett tryggt samhälle. Därför…

Ledarskribent
Ledarskribent

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Adress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera