Dags att lyfta det civila samhället

Ska Socialdemokraterna kunna vara det breda folkrörelseparti man aspirerar på att vara måste man bli bättre på att lyfta civilsamhället och folkbildningen.  Inom Socialdemokraterna brukar vi vid högtidliga tillfällen prata om oss som ett folkrörelseparti. Att vi tillsammans med nykterhetsrörelsen och frikyrkan var de som frigjorde det demokratiska kapital som gav oss allmän rösträtt för 100…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera