S behöver en ny och genomtänkt jobbstrategi

Socialdemokratin behöver en sysselsättningsstrategi som besvarar Moderaternas. Detta är brådskande. Slutrapporten från Moderaternas integrationskommitté kommer i mars och socialdemokratin tycks sakna en sammanhållen och forskningsbaserad sysselsättningsstrategi som kontrasterar Moderaternas strategi.  Moderaternas nya integrationspolitik är smart och bygger på Alliansens tidigare sysselsättningspolitik. I båda fallen är det uteslutande utbudsstimulerande ekonomisk politik som ska öka sysselsättningen. Då det…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera