Jägarorganisationerna står för extremismen

Jägarorganisationerna är de extrema intressen som styr svensk rovdjurspolitik. Dessa intressens uppfattningar är dock knappast representativa för befolkningen i stort.  Svante Lejon hävdar att det finns gott om varg och björn vilket det inte gör om man vill trygga långsiktigt livskraftiga populationer. Däremot har han rätt i att extremintressen styr svensk rovdjurspolitik. Men det är inte…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera