”Vi måste fånga upp den tysta majoriteten”

Att socialdemokratin befinner sig där den är idag beror på ett ödesdigert misstag. Det är budskapet i den nya essäboken ”Vad kommer efter socialdemokratin?” (Verbal förlag) som är tänkt att skaka om partiet och ge socialdemokratin en ny teori om framtiden. – Jag har länge känt en frustration över att vi år efter år pratar om…

Amanda Schulin
Amanda Schulin

Journalist

E-post: [email protected]

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera