Ingenjörerna förlöste det moderna Sverige

Vi har ingenjörerna att tacka för mycket. Deras kunskap har inte bara gjort våra liv bekvämare, den har också byggt vårt samhälle.  – Ta bara elektriciteten. Genom att sprida ljus över landet lades också grunden för folkbildningen, säger historikern och författaren Gunnar Wetterberg, aktuell med boken ”Ingenjörerna”, en kollektivbiografi över en hel yrkeskår.  ”Modernitetens förlösare”. Det…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera