Extremintressen styr rovdjurspolitiken

Det finns nu gott om såväl björn som varg i svenska skogar. Ändå tycks det som om Sveriges rovdjurspolitik även fortsättningsvis styrs av extrema intressegrupper och tjänstemän vars främsta prioritering är att säkerställa rovdjurens fortlevnad.  I många artiklar i bland annat Svensk Jakt skrivs om stora och svåra problem med vargar. Till exempel kräver lagen att…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera