Kärnkraft löser inte problemen

Vi behöver fortsätta att satsa på att bygga ut den förnybara elproduktionen. Det innebär mer geografiskt spridd produktion av vindkraft och solceller på fastighetstak. Flaskhalsar finns, men lösningen är inte kärnkraft.  Köldknäppen i februari har skapat ett ansträngt läge i det svenska elsystemet.  Med avstängning av Ringhals 1 och 2 har effektbalansen i Sverige försämrats. Vi…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera