Johan Danielsson: Tuffa krav kan leda till en hållbar flygsektor

EU har som mål att vara klimatneutralt senast år 2050. Ska detta vara möjligt måste transportsektorn ställa om. Det är den enda sektor som inte minskat sina utsläpp sedan 1990. Samtidigt förväntas gods- och passagerartransporter öka med 80 respektive 50 procent till 2050. Utmaningen är med andra ord omfattande. Ska vi klara av detta måste alla…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera