LO: Facket har en viktig roll i omställningen

Klimatet är i högsta grad en facklig fråga, enligt Johan Hall på LO. En stor del av omställningen måste ske på otaliga arbetsplatser och han ser gärna att fackklubbar driver på. – Jag tycker absolut att vi ska försöka få till stånd förhandlingar lokalt – ett slags klimat-avtal där fackföreningarna ges medbestämmande i arbetsplatsens omställning…

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera