”Vi kan inte bara berätta om medelklassen i Stockholm”

Karin Smirnoff säger sig inte ha någon politisk agenda som författare och är tveksam till om det verkligen är arbetarlitteratur hon skriver. Men nu har hennes trilogi om hemtjänstmedarbetaren Jana Kippo tilldelats fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris. ”Handlingen bärs upp av människor vars särart ofta brukar göra dem förbisedda i både verklighet och fiktion.”  Så motiverar styrelsen…

Amanda Schulin
Amanda Schulin

Journalist

E-post: [email protected]

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera