Rösträttsromanen som sa nej

Sveriges första rösträttsroman kom ut 1904, ”Fru Fanny”. Den propagerade mot kvinnlig rösträtt. Författaren hette Annie Quiding (1869–1956), senare gift Åkerhielm, som debuterade som författare 1896 med  ”Hvidehus”.  Huvudpersonen, Fanny, framställs som att hon åsidosätter man, barn och hemmets behov för sitt kvinnopolitiska engagemang.  Annie Åkerhielm ansåg att kvinnlig rösträtt var ett hot mot moralen,…

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera