Stå upp mot Kinas förtryck och stormaktsambitioner

Vi måste stå upp mot den kinesiska regimens oförsvarbara förtryck av minoritetsgrupper och kränkningar mot demokratin i Hongkong. Sverige måste göra sin röst hörd och säkerställa att Kinas lögner inte står oemotsagda.  I början på 2020 nåddes vi av nyheten om att det existerar koncentrationsläger i Xinjiangprovinsen i nordöstra Kina, fyllda med människor tillhörande den etniska…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera