Jimmy Jansson: Vi påpekar när det är bra likväl som när det är dåligt

Det är inte alltid lätt att vara socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i en mellanstor kommun som sett globaliseringens fördelar och nackdelar. Som dragit ett oproportionerligt stort lass av de senaste över 20 årens illa fungerande migration. En kommun som inser att allt inte var bättre förr, att dåtiden inte kommer tillbaka och att längtan efter det förgångna ofta…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera