Krisen visar på nya politiska möjligheter

När hela världens finansministrar funderar över hur vi ska ta oss ur coronakrisen, hur världsekonomin ska få fart igen och vilka ekonomiskpolitiska lärdomar vi måste dra av krisen, är den svenska finansministern en centralfigur. Pandemin har även skapat ett politiskt momentum på hemmaplan som Magdalena Andersson (S) vill använda sig av. Coronapandemin blottlägger svagheter i…

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera