Rösträttsrörelsens och folkets egen riksdag 1893

I mars 1893 genomfördes en folkriksdag, arrangerad av den socialdemokratiska och den liberala rösträttsrörelsen. 150 000 personer röstade i valet till folkriksdagen, fler än vad som hade röstat i det senaste andrakammarvalet eftersom bara en minoritet av dem som faktiskt hade rösträtt använde den.  Tanken på en folkriksdag diskuterades på den socialdemokratiska partikongressen i Norrköping 1891.…

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera