Skolsystemet är viktigt för samhället

Bildningen har varit en väg för människor att lära och växa sedan 1700-talets upplysning. Den gör att vi kan överskrida begränsningar som ryms i nation, kön, etniskt ursprung eller andra identiteter. Bildning har blivit viktigt i en tid när mörka skuggor som trumpism, högerextremism och fascism drar över världen.  Vårt skolsystem bygger på konkurrens och betyg, segregation…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera