Arbetsrätten måste moderniseras

Under lång tid har makten förskjutits till arbetsgivarnas fördel. Det är hög tid att modernisera arbetsrätten för att stärka löntagarna och den svenska modellen, menar debattörerna.  Den amerikanska drömmen har alltid präglats av ett marknadsliberalt företagsfokus, där entreprenörskap och äganderätt har varit viktigare än trygga anställningar och mänskliga rättigheter.  Vad som till en början skulle minska…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera