Extra polariserande fråga i Sverige och USA

Klimatfrågan är mer politiskt polariserad i Sverige och USA än i världen i stort, enligt en undersökning från Digital News Report som drivs av Reuters och Oxford University. Personer som identifierar sig som vänster anser att klimatfrågan är en mycket viktig fråga i högre utsträckning än de som identifierar sig som höger i hela världen,…

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera