För en ekonomi som går runt

Drygt 100 åtgärder för omställning till cirkulär ekonomi. Det innehåller den handlingsplan, den första av sitt slag, som regeringen presenterade häromveckan. Att vi ställer om till en cirkulär ekonomi spelar roll både för att nå miljö- och klimatmålen och för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. För regeringens del innebär det att man…

Maria Persson
Maria Persson

Chefredaktör och ansvarig utgivare

E-post: [email protected] Telefon: 070-616 98 69

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera