Arktis – hotspot i säkerhetspolitiken

Det centrala läget för EUs Arktis har gjort att intresset för området ökat. Arktis har därmed blivit en säkerhetspolitisk hotspot och EU kommer att under året presentera en gemensam strategi för området, skriver Erik Bergkvist. Norra Sverige är en del av EUs Arktis. Förutom hotet från klimatförändringarna står Arktis inför ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Allt…

Kontakta oss
Kontakta oss

E-post: [email protected] Telefon: 08-700 26 00 Postadress: AiP, 105 60 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera