Lägg förslag om minskade klyftor

Den samlade högern fick majoritet i riksdagen efter det senaste valet. Vårt parti kunde välja mellan att gå i opposition eller fortsätta regera ihop med Miljöpartiet och söka stöd hos två borgerliga partier. Det finns goda argument för den linje man bestämde sig för. För alla som är beroende av en fungerande offentlig sektor och…

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera